Survival Klan Komutları Nelerdir?

Klan Komutları
/clan help - Yardım menüsünü gösterir.
/clan create - Yeni bir Klan oluşturur.
/clan cancel - Bekleyen işlemleri iptal eder.
/clan changeleader (isim) - Liderliği başka bir oyuncuya aktarır.
​/clan desc (açıklama) - Klanınıza açıklama ekler.
/clan disband - Klanınızı siler
/clan leave - Klandan ayrılırsınız
/clan invite (isim) - Klanınıza bir Oyuncu davet eder
/clan join - Bir oyuncunun davetini kabul edin.​
/clan deny - Bir oyuncunun davetini reddeder.
/clan kick (isim) - Oyuncuyu klandan atar.
/clan promote (isim) - Oyuncuya terfi verir.​
/clan demote - Oyuncunun rütbesini düşürür.​
/clan home <create|delete|list|teleport> - Klan evine ışınlar.​
/clan chat - Oyun chatini devre dışı bırakıp klan chatini açar.​
/clan ff (isim) - Bir klanı dost olarak işaretlersiniz .​
/clan modtag - Klan etiketini değiştirir.​
/clan list -Tüm klanları listeler.​
/clan info [klan ismi] - Seçili klannın bilgilerini gösterir.​
/clan profile (isim) - Seçili klan üyesinin profilini gösterir.​
/clan rival <add/remove> (klan ismi) - Seçilen klanı rakip ilan eder.
/clan rivalries - Rakip klanları listeler.
/clan ally (isim) <add/remove/accept/deny> - Seçilen Klanı müttefik olarak ekler.​
/clan members - Klan üyelerini gösterir.​
/clan settings - Klan ayarlarını değiştiri.​
/clan regroup <send/accept/deny> - Klanı yeniden gruplandırır
/clan banner <open|send|delete> - Klan flamasını ayarlama menüsünü açar
/clan member search (isim) - Üye arar.
/clan member kick (isim) - Bir üyeyi atar.
/clan member invite (isim) - Bir oyuncuyu davet eder.
/clan member list - Klan üyelerini görüntüler.
/clan ban (isim) - Bir oyuncuyu yasaklar.
/clan nickname (takma ad) - Klan takma adını değiştirir.
/clan role - Klan rolünü değiştirir.
/clan unban (isim) - Bir oyuncunun yasağını kaldırır.
/clan war cancel - Klan savaşını reddeder.
/clan war deny - Klan savaşını reddeder.
/clan war view - Aktif klan savaşlarını görüntüler.
/clan war join - Klan savaşına katılır.
/clan war accept - Klan savaşı isteğini kabul eder.
/clan war kits - Klan savaşı kitlerini listeler.
/clan ally <add/remove/accept/deny> (isim) - Dost klan ayarları
/clan banner <view|upload|delete> - Klan flamasını ayarlar
Son Güncelleme: 10 Şubat 2024 16:46

Bu makale size yardımcı oldu mu?